Přihláška k zápisu do první třídy

Žák

Adresa trvalého bydliště
(Obecně závazná vyhláška Statutárního města Teplice č. 1/2016)

Pokud má dítě v rodném listě uvedeny dva (v současné době žijící) zákonné zástupce a nebylo-li soudně rozhodnuto jinak, musí být uvedeni oba.

První zákonný zástupce je:
Adresa trvalého bydliště
Doručovací adresa (Vyplňte, pokud se liší od adresy trvalého bydliště)
Druhý zákonný zástupce je:
Adresa trvalého bydliště
Doručovací adresa (Vyplňte, pokud se liší od adresy trvalého bydliště)
Sourozenec dítěte, který je v současné době žákem ZŠ Metelkovo nám. Teplice:

Výběr termínu a času

Stisknutím tlačítka „Odeslat a vygenerovat dokumenty“ se přihláška odešle a zároveň vám bude okamžitě vygenerována žádost s informacemi. Žádost je třeba vytisknout, podepsat zákonnými zástupci a odevzdat při zápisu.

Vše proběhlo úspěšně

Ve formuláři uvedené údaje poskytuje subjekt údajů škole pro účely plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy.
Powered by LarvaSystems
Všechna práva vyhrazena © 2019